SEASHORE LIBRARY BY VECTOR ARCHITECTS

RECENT IN ARCHITECTURE
IMAGES:

image ©He Bin
image ©Su Shengliang
image ©Xia Zhi
image ©Sun Dongping

YEAR:
LOCATION:

Nandaihe Pleasure City, Dai He Da Jie, Funing Xian, Qinhuangdao Shi, Hebei Sheng,  China

SOURCE and LINKS: